Y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol

The Active Inclusion Fund

Mae’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yn cynnig cyllid i fudiadau a all gefnogi’r rheini sydd bellaf o’r farchnad lafur. Gallai hyn fod drwy ddarparu cyfleoedd hyfforddi wedi’u hariannu’n llawn, lleoliadau cyflogaeth â thâl a chymorth neu gefnogi pobl i wella eu hyder a’u cymhelliant. Cofrhestrwch i dderbyn newyddion a gwybodaeth am y gronfa!

The Active Inclusion Fund offers funding to organisations who can support those furthest removed from the labour market. This could be by providing fully funded training opportunities, paid supported employment placements or supporting people to improve their confidence and motivation. Subscribe to our mailing list to receive news and information about the fund!
* indicates required