Third Sector European Team (3-SET)
Tîm Ewropeaidd y Trydydd Sector

Sign up to 3-SET's mailing list to hear about European funded opportunities, updates and training.
3-SET - supporting third sector organisations currently delivering, or interested in delivering, European funded projects or contracts.

 
Tanysgrifio i restr bostio 3-SET i glywed am gyfleoedd cyllid Ewropeaidd, diweddariadau a hyfforddiant.
3-SET - cefnogi mudiadau trydydd sector sydd wrthi’n cynnal prosiect neu gontract a ariennir gan gyllid Ewropeaidd, a’r rheini sydd â diddordeb mewn gwneud hynny
* indicates required