Mae’r ffurflen hon yn eich cofrestru ar gyfer diweddariadau gan Dîm Ymgynghori a Dysgu WCVA, sy’n cynnwys manylion am raglen Hyfforddi WCVA a diweddariadau gan Cyfranogaeth Cymru. Nodwch eich manylion isod a dewis y math o ddiweddariadau yr hoffech gennym. Gallwch ddiweddaru’ch dewisiadau neu ddileu’ch tanysgrifiad unrhyw bryd. Anfonwch unrhyw ymholiadau i training@wcva.org.uk.


This form is to sign-up to updates from WCVA's Consultancy & Learning Team, which includes details of WCVA's Training programme and updates from Participation Cymru. Please enter your details below and choose the type of updates you'd like from us. You can update your subscription preferences or unsubscribe at any time. Contact training@wcva.org.uk if you have any queries.
* indicates required

WCVA will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us: