Mae’r ffurflen hon yn eich cofrestru i gael y newyddion diweddaraf am hyfforddiant CGGC. Rhowch eich manylion isod a dewiswch y math o ddiweddariad yr hoffech chi ei gael gennym. Gallwch ddiweddaru’ch dewisiadau tanysgrifio neu ganslo’r tanysgrifiad ar unrhyw adeg. Cysylltwch â training@wcva.cymru os oes gennych unrhyw gwestiynau. 

This form is to sign-up to updates about WCVA's training. Please enter your details below and choose the type of updates you'd like from us. You can update your subscription preferences or unsubscribe at any time. Contact training@wcva.cymru if you have any queries.
* indicates required

Bydd CGGC yn defnyddio’r wybodaeth y byddwch chi’n ei rhoi ar y ffurflen hon i gysylltu â chi ac i roi diweddariadau a deunydd marchnata i chi. Nodwch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gennym ni: / WCVA will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us: